250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 6 listopada 2017 roku (audio)

W poniedziałek 6 listopada odbył się w naszej Parafii kolejny wykład biblijny ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Temat tegorocznych medytacji brzmi: „Biblijne medytacje nad Modlitwą Pańską” Następne spotkanie: 4 grudnia 2017 roku o 19:15 w kościele dolnym.   Część pierwsza:   Cześć druga:   Część trzecia:   Część czwarta:      

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 16 października 2017 roku (audio)

W poniedziałek 16 października odbył się w naszej Parafii pierwszy w nowym roku akademickim „Wykład Biblijny” ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Temat nowych wykładów brzmi: „Biblijne medytacje nad Modlitwą Pańską” Następne spotkanie: 6 listopada 2017 roku o 19:15 w kościele dolnym.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:    

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 24 kwietnia 2017 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. „List świętego Pawła do Filipian” Następne spotkanie już  5 czerwca w poniedziałek o 19:15.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:  

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 13 marca 2017 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. „List świętego Pawła do Efezjan” Następne spotkanie już  24 kwietnia w poniedziałek o 19:15.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:      

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – z 9 stycznia 2017 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. Następne spotkanie już  13 lutego w poniedziałek o 19:15. Rozważania na temat „Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian”. Część pierwsza: Część druga: Część trzecia: Część czwarta:

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – z 5 grudnia 2016 (audio)

Kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. Następne spotkanie już  9 stycznia w poniedziałek o 19:15. Rozważania na temat „Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów”.   Część pierwsza:   Część druga:   Część trzecia:   Część czwarta:    

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_3

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – 17 października 2016 (audio)

Rozpoczynamy nowy cykl konferencji biblijnych prowadzonych przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w parafii Zwiastowania Pańskiego. Temat rozpoczętych właśnie wykładów to: „Jezus Chrystus przez pryzmat listów świętego Pawła”. Motto towarzyszące konferencjom brzmi: „Upada sam Kościół jeśli nie znamy Jezusa”. Wart zauważyć, że pierwsza konferencja biblijna odbyła się w naszej parafii odbył się: 9 października 1986 roku….

250_Wyklady_Biblijne_Waldemar_Chrostowski_2

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego – 13 czerwiec 2016 (audio)

13 czerwca 2016 roku, odbyła się w naszej parafii kolejna konferencja biblijna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z cyklu:   „Dekalog na nowo odczytany”. Przykazanie dziewiąte – „Nie pożądaj żony bliźniego swego” i dziesiąte – „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”   Następny wykład odbędzie się po wakacjach, a o dokładnym terminie poinformujemy nieco później.  …