Ksiądz kan. dr Roman Borkowski

Proboszcz od czerwca 2015 roku.

Ksiądz Vitaliy Kashchuk

Wikariusz od sierpnia 2015 roku.

Ksiądz Zbigniew Koman

Wikariusz od września 2017 roku.

Ksiądz prałat Witold Janusz Karpowicz

Organizator parafii – pierwszy proboszcz. Rezydent od września 2012 roku.

Ksiądz prałat Władysław Grędowski

Rezydent od 1988 roku.

Ksiądz prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

Rezydent od 2007 roku.

Ksiądz Piotr Kozłowski

Wikariusz w l. 2007-2008, obecnie katechista wędrowny.