Ksiądz kan. dr Roman Borkowski

Proboszcz od czerwca 2015 roku.

Ks. Vitaliy Kashchuk

Wikariusz od sierpnia 2015 roku.

Ksiądz prałat Witold Janusz Karpowicz

Organizator parafii – pierwszy proboszcz. Rezydent od września 2012 roku.

Ksiądz prałat Władysław Grędowski

Rezydent od 1988 roku.

Ksiądz prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

Rezydent od 2007 roku.

Ks. Piotr Kozłowski

Wikariusz w l. 2007-2008, obecnie katechista wędrowny.